ECO & GEA חיים אתיים, נקודת מכירה ברחוב סנטה מריה דל פינטו, 57 / 58 00186 רומא

נקודת המכירה

חנות ביולוגית טבעית Eco & Gea
רומא ממוקמת במרכז ההיסטורי, בגטו היהודי העתיק,
מקום מרתק של זיכרון מלא קסם ומסורת.

גלול כדי לראות כמה תמונות של החנות שלנו.

ביו טבעוני חנות Eco & Gea, נעליים
ביו טבעוני חנות Eco & Gea, קוסמטיקה טבעית
ביו טבעונית חנות Eco & Gea, חולצות Rebello
חנות ביולוגית טבעית Eco & Gea, נעליים מאושרות על ידי Vegan Ok
ביו טבעוני חנות Eco & Gea, צעצועים מלאכה